Nincsenek további jövedelemforrásaim

EUR-Lex Access to European Union law

Megosztás kereskedési robotok elve Facebook-on Az Európai Parlament EP képviselőinek jogi helyzete sokban hasonlít, néhány ponton pedig értelemszerűen eltér a nemzeti parlamenti képviselők helyzetétől, miközben javadalmazásuk már egységes uniós szabályokon alapul.

Szerinted a legjobb. Viszonylag jó. Szerinted és anyukád szerint jó.

Ahhoz, hogy valaki indulhasson az európai parlamenti választásokon, az EU valamely tagállamában állampolgársággal kell rendelkeznie. Az uniós polgárok a származási tagállamuktól eltérő EU-tagországban is elindulhatnak képviselőjelöltként.

A képviselőjelöltség korhatárát tagországonként eltérő módon szabályozzák. Tilos az európai parlamenti képviselők számára, hogy egyidejűleg nemzeti parlamenti képviselőséget is vállaljanak. A szabályozás alól rövid átmeneti kivételt kapott Nagy-Britannia és Írország.

További összeférhetetlenségi szabály, hogy nem lehet EP-képviselő, aki valamely tagállam kormányának, az Európai Bizottságnak, az Európai Bíróságnak, az Európai Központi Bank igazgatótanácsának vagy egyéb uniós intézménynek a tagja. A tagállamoknak lehetőségük van tovább bővíteni az összeférhetetlenségi listát. Például nem lehet európai parlamenti képviselő a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság tagja, vagy a jegybank elnöke.

Mégis mi jut eszedbe neked a marketingautomatizálás szó hallatán?

Az EP-képviselői hely a képviselő halálával vagy lemondásával, esetleg összeférhetetlenség miatt üresedhet meg. Kell a vagyonnyilatkozat Mielőtt egy képviselőt a parlament tisztségviselőjének jelölnek, Nincsenek további jövedelemforrásaim kell tennie. A nyilatkozatot a nyilvánosság számára elektronikus úton is hozzáférhetővé tehetik.

A mentelmi jogot illetően az általános jogelvek érvényesülnek.

Hogyan adj el BÁRMIT, BÁRKINEK - Az eladás pszichológiája

Eszerint az európai parlamenti immunitás nem biztosít feltétlen menedéket az igazságszolgáltatással szemben a törvényszegő képviselőknek. Ha a testület indokoltnak tartja, kezdeményezheti a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Nem lehet Nincsenek további jövedelemforrásaim e jogra olyan esetben, amikor valamely képviselőt bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek.

Minden, amit a marketingautomatizálásról tudnod kell?

Az EP-képviselők nem kötelezhetőek a parlamenti viták és ülések látogatására. Bizonyos juttatásoktól elesnek azonban, ha nincsenek jelen a plenáris ülések felén egy parlamenti évben, vagyis szeptembertől augusztusig.

Rendzavarás esetén az elnök megvonhatja a rendzavarótól a szót, és az ülés hátralévő részére kizárhatja az ülésteremből. Különösen súlyos rendbontás esetén az elnök 2—10 napra elrendelheti a képviselő napidíjának megvonását.

Nincsenek további jövedelemforrásaim

Fizetés plusz juttatások Ha már a pénznél tartunk: eddig a képviselők nemzeti képviselőtársaikkal azonos mértékű javadalmazásban részesültek. Ezt a nemzeti kormányok, végső soron az adott tagállamok adófizetői fedezték.

Az idei választásoktól azonban egységesen minden képviselő megközelítőleg 7 ezer eurót kap havonta.

Nincsenek további jövedelemforrásaim

Ezt az összeget az uniós költségvetésből fedezik — amelynek persze szintén a tagállamok befizetései adják az alapját. A 7 ezer eurón felül az Európai Parlament képviselői számos juttatásban részesülnek.

E juttatások a parlamenti feladataik teljesítése során felmerülő olyan kiadások fedezésére szolgálnak, mint a képviselői irodák igazgatási költségei, a telefon- és postai díjak, a számítógépek karbantartásának költsége, vagy éppen az utazási költségek. Ez utóbbi tétel sok vita tárgya, hiszen a havi négy strasbourgi ülésnap miatti ingázás jelentős költséggel jár.

Nincsenek további jövedelemforrásaim

Asszisztenseiket korábban a képviselők fizették, és bemondásos alapon vették fel ennek térítési díját — elég nagyvonalúan megállapított keret terhére — a parlamenti kasszából. A képviselő ugyan továbbra is szabadon dönt abban, hogy melyik asszisztensének mekkora fizetés járjon, de a visszaélések elkerülése érdekében ezt a pénzt — a képviselő rendelkezésére álló asszisztensi keret terhére — már az EP folyósítja.

Ezzel együtt az asszisztensek nyilvántartott közalkalmazottá váltak.

Nincsenek további jövedelemforrásaim

Felvidék Ma, MTI, jag.

vélemények