Senki égboltja gyors pénz 2020,

senki égboltja gyors pénz 2020

Nem mindegyikük volt azonban végrehajtásra kész és kellő fejlettségi szintű, illetve az elvárt teljesítményjavuláshoz nem mindegyiknél volt szükséges az egyidejű üzembe helyezés.

opció létra mi ez kereskedési robotok kódja

A kiforrottságnak erre a hiányára hoz példát a 3. Az interoperabilitásnak köszönhetően több érdekelt fél elsősorban az adott légi járat útján érintett különböző léginavigációs szolgáltatók közös és valós idejű rálátással bír minden olyan légi járatra, amely a műveletei szempontjából releváns vagy releváns lesz.

ATM-funkció esetében hiányoznak az ilyen szabványok. Jelentésünk készítésének idején ez a hiányosság továbbra is nagy kockázatot jelent az üzembe helyezésre nézve. ATM-funkció esetében. Ráadásul emiatt irányulhatott az uniós finanszírozás a nem kellő fejlettségi szintű technológiák bevezetésének támogatására lásd: Megállapításunk szerint az ilyen kritériumok nem elegendőek, mivel nem mutatják ki, hogy több földi, légi vagy földi és légi érdekelt fél egyidejű részvétele szükséges a működés előnyösebbé tételéhez.

Nem említik az összehangolt fellépés szükségességét sem. Következésképpen a rendelet jelenlegi megfogalmazása lehetővé tenné, hogy bármely senki égboltja gyors pénz 2020 és kellő fejlettségi szintű funkció felvehető legyen a közös projektbe.

Az AF 1 és az AF 2 egyes összetevői azonban például a teljesítményalapú navigáció a nagy forgalmú közelkörzeti légterekben, illetve a repülőtéri biztonsági hálók helyi jellegűek, az adott repülőterekre alkalmazandóak, és akkor is előnyösen tudnak hatni a teljesítményre, ha helyileg, másoktól függetlenül alkalmazzák őket. Az uniós finanszírozás nagyrészt szükségtelen volt 34 Ebben a szakaszban azt vizsgáltuk meg, hogy a kísérleti közös projekt keretében nyújtott uniós finanszírozás az ATM korszerűsítésére irányuló projektek üzembe helyezéséhez a leginkább rászoruló kedvezményezetteket célozta-e meg.

Áttekintettük, hogy a projektfinanszírozásra vonatkozóan a Bizottság eredetileg mit terjesztett elő, hogy ez a gyakorlatban valóban fennállt-e, és hogy milyen hatást gyakorolt az érdekelt felek beruházási döntéseire. Azt jeleníti meg, hogy a kedvezményezett milyen mértékben hajtotta volna végre a beruházást uniós pénzügyi támogatás hiányában is.

hozzon létre egy trendvonalat olimp kereskedelem bináris opció

A támogatás ilyen esetekben történő odaítélése az uniós költségvetés nem hatékony felhasználását jelenti, mivel a beruházás megvalósításához nem szükséges.

Uniós támogatás lehet például szükséges, ha egy innovatív beruházáshoz nehéz tőkét bevonni, vagy ha a beruházás költségei nem térülnek meg teljesen, pl. Az ajánlatkérő szerv tájékozódhat a kedvezményezett pénzügyi helyzetéről, valamint a beruházás költségeiről és várható hasznáról, és ennek révén értékelheti, hogy a projekt senki égboltja gyors pénz 2020 csak a támogatás révén lehet-e életképes.

Nem tartották be a finanszírozás eredeti értelmét 35 Az üzembe helyezéshez nyújtott uniós finanszírozásnak arra kellene korlátozódnia, ami a következőkhöz szükséges: a transzeurópai hálózatokba történő beruházások felgyorsítása; közös érdekű projektek lehetővé tétele; olyan európai hozzáadott értéket teremtő és jelentős társadalmi előnyökkel járó projektek, amelyek nem részesülnek megfelelő piaci finanszírozásban Ezenkívül csak olyan helyzeteket kellene enyhítenie, ahol a beruházás az egyes érdekelt felek számára nagyobb költséggel, mint amekkora haszonnal jár A légi érdekelt felek beruházásainak késedelme súlyosan veszélyeztetné az ATM korszerűsítését.

Ez a SESAR Közös Vállalkozásnak a főtervben előirányzott lehetséges technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos elemzéséből következett: mint kiderült, túlnyomórészt a földi érdekelt felek területén mutatkoztak a megvalósításra valóban készen álló és egyidejű bevezetést igénylő fejlesztések. Így aztán ennek a pénzügyi keretösszegnek a teljes felhasználása azt jelentette volna, hogy az azokra is irányult, akiknek jóval kisebbek voltak az igényei A kísérleti közös projekt költség-haszon elemzése hibás volt 40 Az uniós rendeletek 29 előírják, hogy a közös projektekhez költség-haszon elemzésnek kell járulnia.

Ennek az elemzésnek többek között meg kell határoznia az operatív érdekelt felek egyes kategóriáira gyakorolt lehetséges pozitív vagy negatív hatásokat, és az elemzést fel kell használni az egyes projekteknek nyújtott esetleges CEF pénzügyi támogatás modulálására.

Áttekintettük ennek az elemzésnek az alapfeltevéseit és általános eredményeit. Az elemzés a és közötti időszakot öleli fel, és összesített pozitív eredménye nettó 2,4 milliárd euró, ami egyenlőtlenül oszlik meg az érdekelt felek között: a kísérleti közös projekt fő kedvezményezettjei várhatóan a légtérfelhasználók lesznek, noha nekik csak viszonylag kis értékű beruházásokat 0,6 milliárd euró kell végrehajtaniuk.

Az elemzés arra is rámutat, hogy a 6 funkcióból származó hozzájárulások igen különbözőek lásd: 3.

Olvasási mód:

Ez nem helytálló, mivel a díjszámítási rendszerről szóló rendelettel összhangban a léginavigációs szolgáltatók a beruházásaik költségeit visszanyerhetik a légtérfelhasználóktól. A rendelet lehetővé teszi, hogy a léginavigációs szolgáltatók az ilyen beruházásaik után díjat számítsanak fel a felhasználóknak, különösen ha e beruházások összhangban vannak az ATM-főtervvel, és ha azokat olyan közös projektek révén hajtják végre, mint például a közös kísérleti projekt Ennek ellenpárja az, hogy mivel a légtérfelhasználóknak fizetniük kell ugyanezen beruházásokért, a hasznuk túl van becsülve.

Hasonló következtetés vonható le a többi földi érintett vonatkozásában is, noha az átviteli mechanizmusok eltérőek. Ez a helyzet hátrányosan érinti a költség-haszon elemzés használhatóságát, mind az érdekelt felek befektetési döntéseit vezérlő szempontokat illetően, mind pedig az e döntéseket támogató uniós finanszírozás szükségességének és hozzáadott értékének felmérése tekintetében. A vizsgált projektek többségéhez nem volt szükség uniós finanszírozásra 44 Megvizsgáltuk, hogy az uniós finanszírozás révén összhangba került-e az érdekelt felek magatartása az ATM korszerűsítésére irányuló uniós politikai szándékkal, különösen abban az értelemben, hogy azok az ATM-főtervvel, elsősorban a kísérleti közös projekttel összhangban álló beruházási döntéseket hoztak-e.

A kísérleti közös projekttel kapcsolatos 14 kiválasztott projektből 9 esetében már a rendelet bevezetése előtt döntés született, sőt a projekt el is indult.

Ezenkívül az ellenőrzésre kiválasztott összesen 17 projektből 13 esetében a társfinanszírozást odaítélő határozat meghozatala előtt született döntés.

По пространству и по времени двигался Вэйнамонд навстречу ему, к последнему моменту его существования, снимая с него -- а он знал, как это делать -- мертвый, уже неизменимый рисунок прошлого. Длинная металлическая форма со страшно сложной структурой, которую он никак не мог постигнуть, потому что она была столь же чужда ему, как почти все объекты физического мира. Вокруг нее еще витал призрак силы, которая влекла его через всю Вселенную, но теперь это было ему неинтересно.

Megállapítjuk továbbá, hogy a Ez potenciális kettős finanszírozást eredményez, mivel annak ellenére, hogy a léginavigációs szolgáltatók beruházásainak költsége teljes mértékben megtérül a légtérfelhasználók által megegyezés szerint befizetett navigációs díjak révén, ezután a szolgáltatók még uniós támogatásban is részesülnek, amely bevételkiegészítésként további kompenzációt jelent ugyanezen beruházásokért.

Ezt a levonást a léginavigációs szolgáltatók azonban még nem alkalmazzák egységesen: az ellenőrzés során vizsgált minta öt eleme közül csak egynél kerül sor a támogatás fokozatos levonására. Ráadásul a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzése szerint a légtérfelhasználók már most a kísérleti közös projekt megvalósításának az egyedüli haszonélvezői, amennyiben az ATM-rendszer jobban működik.

Indokolatlan ezt az előnyt pénzügyi ellentételezéssel, vagyis a navigációs díjaknak az uniós költségvetés fedezte csökkentésével tetézni, különösen azért, mert ez attól függetlenül történik, hogy a légtérfelhasználók milyen mértékben felelnek meg senki égboltja gyors pénz 2020 kísérleti közös projekt előírásainak.

A végrehajtási hiányosságok tovább csökkentik az uniós finanszírozás eredményességét 49 Ebben a szakaszban azt vizsgáltuk, hogy az uniós finanszírozás kezelésének módja biztosította-e az uniós források senki égboltja gyors pénz 2020 felhasználását. Áttekintettük az INEA által és között indított pályázati felhívásokat és a Bizottság által vezetett kiválasztási eljárást.

Összefoglaló

Értékeltük, hogy a pályázati felhívások egyértelmű prioritásokat határoztak-e meg, a pályázatokat úgy csoportosították-e, hogy senki égboltja gyors pénz 2020 koordináció a legnagyobb mértékben biztosított legyen a beruházások között, és hogy a folyamat mentes volt-e az esetleges összeférhetetlenségektől. Az uniós finanszírozás nem megfelelő prioritások mentén történt 50 Megállapítottuk, hogy a prioritások nem voltak megfelelőek: Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Emellett a felhívásokat úgy indították el, hogy nem hagytak jóvá üzemeltetési programot, pedig ez utóbbi írja le részletesen, hogy mire van szükség a kísérleti közös projekt végrehajtásához.

A konkrét prioritások kijelölése hiányában az uniós finanszírozást a gyakorlatban azon nagy ATM-rendszermegújítási projektekhez irányították, amelyekre nézve már beütemezték a senki égboltja gyors pénz 2020, és készen álltak a végrehajtásra. A pályázati felhívások tól kezdődően ugyan már határoznak meg konkrét prioritásokat, ám egyes prioritások megállapíthatóan a kísérleti közös projekt hatókörén kívül eső elemekre vonatkoztak A  és közötti pályázati felhívások keretében az e kategóriába tartozó projektek mintegy  millió euró összegű támogatást kaptak.

Mivel a közös projekt kapcsán nincs előírva az összehangolt fellépés, az e kategóriába tartozó projekteknek nyújtott uniós támogatás kevéssé képes csökkenteni a széttagoltságot.

Dávid Enikő Ezt az ütős hasizomgyakorlatot meg tudod csinálni? Egy belvárosi bérház negyedik emeleti lakásában élt Gerlóczy Gedeon, aki mai kattintásvadászat-paródiánk főszereplője, Csontváry Kosztka Tivadar halála után fuvarosok elől vásárolta fel a festő viharvert állapotú életművét. A képek ezt követően Gerlóczy lakásában maradtak, restaurátorokkal állíttatták vissza eredeti pompájukat. A magyar festészet egyik legkülönösebb alakja Csontváry Kosztka Tivadar, akit saját kora egyáltalán nem értett meg, ma viszont az egyik legzseniálisabb magyar festőként tisztelik.

Az, hogy az első két évben ez volt a helyzet, annál is súlyosabb, mivel a finanszírozásból ezen időszak alatt ítélték oda a legnagyobb összegeket, vagyis elmondható, hogy a forrásokat nem a kísérleti közös projekt szempontjából legmeghatározóbb beruházásokra irányították.

A pályázatok csoportokba rendezése nem tett jót a projektek eredményes szinkronizálásának és a pályázatok megfelelő értékelésének 53 Az uniós finanszírozás célja a végrehajtási projektek és a kapcsolódó beruházások hatékony szinkronizálásának és átfogó összehangolásának támogatása az üzemeltetésirányító által kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott üzemeltetési programmal összhangban lásd: 5. A kísérleti közös projekthez kapcsolódó projektek értékelése során fel kell mérni a szinkronizálás szükségességét, a hálózat teljesítményének potenciális javulását és azt, hogy mennyiben orvosolják senki égboltja gyors pénz 2020 üzemeltetési programhoz viszonyított tényleges hiányosságokat.

A program a következő négy szintre épül: az ATM-funkciók 1. Az üzemeltetésirányító által a 3. Az üzemeltetési programmal kapcsolatos további részleteket az I. A közös projektek pályázóinak egyeztetniük kell pályázatukat az üzemeltetésirányítóval, akinek ellenőriznie kell, hogy azok mennyiben relevánsak a közös projekt szempontjából. A gyakorlatban az üzemeltetésirányító egyéni projektpályázatokat kap, azokat csoportokba rendezi és csoportos pályázatokat nyújt be az INEA-nak.

Az egyes projektek klaszterekbe történő rendezését inkább olyan adminisztratív megfontolások mozgatták, mint az időzítés a kezdés és a befejezés tervezett időpontjavalamint a kohéziós és nem kohéziós országok finanszírozási aránya. Ez is alátámasztja azt, hogy az uniós forrásokat általában véve nem arra használják fel, hogy szükség esetén elősegítsék az összehangolt fellépést.

A kísérleti közös projekt keretében egyes olyan operatív eljárásokat, amelyek elvileg hasznát látnák az összehangolt alkalmazásnak, az érintett érdekelt felek mégis külön hajtották végre. Erre példa az AF 3 szabad útvonalú légtér megvalósítása, amely elvben mind a léginavigációs szolgáltatók, mind a légtérfelhasználók összehangolt fellépését igényli. Ellenőrzésünk azonban feltárta, munkavállalói munkaszerződés további jövedelemért az érdekelt felek ezt a funkciót különálló klaszterekben, különböző időkeretekkel hajtják végre, ami hatékonysági problémákat eredményez és hosszadalmasabb végrehajtási időszakokhoz vezet.

Megállapítottuk, hogy noha megfelelnek az INEA sablonjainak, egyes döntő fontosságú információkat tömörített formában mutatnak be. Az INEA emiatt nem tudta alaposan megvizsgálni a pályázatok relevanciáját és hatását: A mintába felvett valamennyi léginavigációs szolgáltató olyan projekteket nyújtott be, amelyek a kérelmek szerint a kísérleti közös projekt egy konkrét funkcióját érintik, valójában azonban az egész ATM-rendszerük megújítását célozzák.

Az INEA-nak nyújtott információk alapján azonban nem állapítható meg megfelelően, hogy a kísérleti közös projekt célzott funkciójához mekkora költség kapcsolódik. Az INEA pályázati felhívásai által előírt költséghatékonyság-elemzéseket csoportosítva, nem pedig egyéni projektjavaslatonként nyújtják be, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az INEA számára, hogy felmérje, mennyire illeszkedik az adott projekt a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzéséhez.

 • Csillagatlasz kistávcsövekhez | Rendeljen most, vegye át akár holnap
 • Senki sem tudta, de mesés vagyon lapult ebben a 4. emeleti lakásban - Dívány
 • Bináris opciók kezdeti betét
 • Не Совету теперь судить .
 • Hullámzó konferencia
 • Hogyan lehet pénzt keresni 2020 dollárral
 • Ábra szerinti kereskedési módszer felhasználása 4
 • 10 bináris opciós kereskedő

Ezen túlmenően ellenőrzésünk során általában véve alacsony költséghatékonyság-elemzési pontszámokat találtunk: ez arra vall, hogy azon projekteknél, amelyekhez az uniós társfinanszírozást igényelték, a költség-haszon arány lényegesen rosszabb volt, mint a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzése esetében. Több ből 8 olyan esetet találtunk, ahol a projektek tartalma vagy részben, vagy teljesen a kísérleti közös projekt hatókörén kívül esett. Két esetben a finanszírozott projektek a repülési adatcsere bevezetésének támogatására igényeltek forrásokat, ez a funkció azonban még nem állt bevezetés előtt.

A projektek csoportosítására adminisztratív okokból került sor, nem pedig az operatív összehangolást célzó, több érdekelt felet tömörítő csoportosulások létrehozása céljából. A javaslatok megfelelő értékelését emellett a klaszterek mérete, heterogén jellege és azokon belül az átláthatóság hiánya akadályozza.

a bináris opciók elindulnak a bináris opciók napi jelei

Az összeférhetetlenség kockázatát nem sikerül kellőképpen enyhíteni 58 Az uniós költségvetési rendelet értelmében a költségvetés végrehajtásában és irányításában, ellenőrzésében vagy kontrolljában érintett pénzügyi szereplők és egyéb személyek nem járhatnak el oly módon, hogy saját érdekeik ütközzenek az Unió érdekeivel Emellett a közös projektek meghatározásáról szóló rendelet az üzemeltetésirányító felelősségi körébe rendeli a hatékony kockázat- és érdekellentét-kezelés biztosítását A gyakorlatban az üzemeltetésirányító a pályázatok előkészítését is támogatja, majd összeállítja a csoportos pályázatokat, és benyújtja azokat az INEA-nak finanszírozás céljából.

Meglátásunk szerint ez a keret potenciális összeférhetetlenséget teremt az uniós finanszírozás elosztása tekintetében.

Ezt a lehetséges összeférhetetlenséget nem sikerült kellőképpen enyhíteni: Nincs olyan hivatalos dokumentum, amely kimondaná, hogy a csoportos pályázatok benyújtása az üzemeltetésirányító felelőssége, illetve leírná a folyamat során követendő eljárásokat.

Különösen az egyéni pályázatok átvizsgálása van kockázatnak kitéve, itt ugyanis nincs bizonyosság arra vonatkozóan, hogy a kérelmező és a üzemeltetésirányító vizsgálatot végző munkatársai egymástól függetlenek.

Az üzemeltetésirányító nem dokumentálja megfelelően a csoportos pályázatok előkészítése során a pályázókkal való kapcsolattartást. Az üzemeltetésirányító nem tart teljes körű nyilvántartást az érintett felekkel való kapcsolattartásról, a nyomon követési intézkedésekről és azok indoklásáról. Emiatt kevésbé lehet a kezdeti pályázatoktól a csoportos kérelmek végső összeállításáig nyomon követni a folyamatot lásd: 6. Annak érdekében, hogy túljelentkezés esetén optimalizálni lehessen a források elosztását, az üzemeltetésirányító azt tanácsolta a nagyberuházási projektekre pályázatot benyújtó résztvevők számára, hogy bontsák több szakaszra és nyújtsák be több pályázati felhívásra kérelmeiket.

bináris opciók kereskedése 1 perc alatt mi befolyásolja az opció arányát

A projektek hatókörétől és szakaszaitól függően az ilyen megosztás nyomán eredményesebb lehet a finanszírozás végleges elosztása az egyes projektek között. A Az újraelosztás azonban az üzemeltetésirányító konkrét javaslata alapján történt.

Noha a Bizottság utólag jóváhagyta azt, az átlátható kritériumok híján zajló folyamat csak kisszámú projektnek vált hasznára.

 • éjszaaki égbolt | janosikonyvkoteszet.hu
 • Különleges jelenséget láthatsz az égen, ha naplemente után kémleled - Terasz | Femina
 • Valós internetes keresetek
 • На самом-то деле монитор просто вспоминает ранний облик города.
 • Bizonyított kereset minimális befektetéssel
 • Bináris opciók 300-tól
 • Jelzők a bináris opciókhoz
 • Opció ár szkennelés

Az senki égboltja gyors pénz 2020 nem vezetett szisztematikus nyilvántartást a kizárás mögöttes okairól, és nem tudta egyeztetni a beérkezett, illetve a pályázatokhoz végül megtartott javaslatokat. A szisztematikus nyilvántartás hiánya miatt csökken a csoportosítás folyamatának átláthatósága. Ugyanezen felhívás esetében az üzemeltetésirányító a megtartott javaslatokat nem az INEA által a pályázati felhívás keretében kidolgozott kritériumok, hanem a saját maga által kidolgozott kritériumok szerint rendezte prioritási csoportokba.

Ez végül azt eredményezte, hogy kereskedési hálózatok keresnek egyes projektek esetében különbözik a társfinanszírozási arány, noha azok a kísérleti közös projekt ugyanazon funkcióira vonatkoznak.

Az európai ATM területén a kedvező fejlemények mindeddig nem voltak kimutathatóak 61 Ebben a szakaszban azt értékeltük, hogy az uniós beavatkozás csakugyan hozzájárul-e az európai ATM teljesítményének a javulásához. Mind a tényleges operatív környezetben valóban bevezetett outputok szempontjából, mind az ATM-rendszer teljesítményjavulása szempontjából elemeztük a kísérleti közös projekt üzembe helyezése terén eddig elért eredményeket.

Ebből a célból értékeltük, hogy a kísérleti közös projekt végrehajtása jó úton halad-e, betartva a szabályokban foglalt határidőket, és hogy van-e tényleges, a monitoring rendszer által is kimutatott teljesítményjavulás. Az üzembe helyezés folyamatban van, de növekszik a késések kockázata 62 A kísérleti közös projekt a hat funkciójának teljes körű üzembe helyezésére vonatkozóan és közötti határidőket állapított meg lásd: 2. A támogatási megállapodások a teljesítési határidő mellett az egyes végrehajtási projektek várt outputjait is meghatározzák.

Küldjön üzenetet

Ezek főként az ATM senki égboltja gyors pénz 2020. Az üzemeltetési program kockázatkezelési terve ismételten meghatározza ezeket senki égboltja gyors pénz 2020 kockázatokat. Ez részben a szükséges technológia és koncepciók megfelelő fejlettségének a A mintánkból azt tűnt ki, hogy a 6 befejezett projekt közül 3 esetében a késés az eredeti határidőhöz képest akár 12 hónapos is lehetett Az üzemeltetésirányító az INEA-hoz intézett azon kérése, hogy 18 projekt határidejét 12 hónappal hosszabbítsa meg, szintén alátámasztja, hogy ez a helyzet széles körben jellemző Megjegyzendő azonban, hogy a 72 esetből nél lezárás alatt nem valamely már üzembe is helyezett operatív megoldás értendő, hanem tanulmányok, illetve támogató vagy biztonsággal kapcsolatos projektek.

Az üzembe helyezés eredményes nyomon követése nehézségekkel szembesül 66 A Bizottságnak az üzemeltetésirányító segítségével nyomon kell követnie, hogy a SESAR üzembe helyezése milyen hatással jár az ATM teljesítménye tekintetében. Bizonyítékot kell szerezni arra nézve, hogy a véglegesített végrehajtási projektek az ATM-főtervben meghatározott elvárások, a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzése, az üzemeltetési program és a projektpályázat tekintetében hozzájárultak az ATM teljesítményének javításához.

Betűméret:

A teljesítmény nyomon követésére vonatkozó egyértelmű megbízás hiányában azonban az INEA az eredmények helyett inkább a projektek outputjaira összpontosít. Ebben a folyamatban több nehézséget tapasztaltunk: A kísérleti közös projekt üzembe helyezéséért felelős operatív érdekelt felek rendszeresen tájékoztatják az üzemeltetésirányítót a végrehajtás előrehaladásáról.

Ezt a tájékoztatást azonban senki nem ellenőrzi független módon. Ráadásul csak az uniós támogatások kedvezményezettjeit kötelezi szerződés ilyen tájékoztatásra, így a kísérleti közös projekt teljes körű nyomon követése mások önkéntes jellegű beszámolásától válik függővé A kísérleti közös projekt végrehajtása terén elért eredmények mérése mennyiségi képet ad lásd: 7.

Ilyen értelemben tehát nem vonatkozik arra, hogy mekkora az ATM teljesítményének javulása az operatív érdekelt felek vagy a hálózat egésze szempontjából. A befejezett projektekből álló mintánk tekintetében megállapítottuk, hogy senki égboltja gyors pénz 2020 került sor a tényleges teljesítményeredmények mérésére Senki égboltja gyors pénz 2020 üzemeltetésirányító jelenleg fejleszti ki a projektek tényleges eredményei mérésének megbízható módszertanát, és még folyik ezek összevetése a kísérleti közös projekt költség-haszon elemzésében szereplő eredeti elvárásokkal, illetve annak megállapítása, hogy mennyiben járultak hozzá a teljesítménytervekben szereplő célok eléréséhez

vélemények