Opcionális binárok mi. .ITLP fájlkiterjesztés

Adatbázis rendszerek I. - Kovács László

opcionális binárok mi

Kérdéses esetekben kérjük, vegye fel a gyártóval a kapcsolatot. Zavarvédelmi okokból tanácsos a vezetékek térbeli elválasztása, hogy az esetleges zavaró kölcsönhatások kiküszöbölhetık legyenek.

opcionális binárok mi

Kapcsolószekrényen kívüli opcionális binárok mi gyártóként megfelelı, tehermentesítıvel ellátott kapocspont takaróidomokat szolgáltatunk. A fıáramköri kapcsolókészülékekkel mágneskapcsolókkal egybeépített frekvenciaváltó esetén ezek a tehermentesítıvel ellátott takaróidomok a szállítási terjedelem standard részeit képezik.

A frekvenciaváltó kapcsolószekrényen kívüli, érintésvédelmi szempontból veszélytelen szereléséhez az opcionálisan megrendelhetı kapocspont takaróidomok alkalmazása kötelezı. A fékellenállást a kapcsolószekrényen kívül kell felszerelni, hogy a belsı elektronika felesleges hıterhelése elkerülhetı legyen. A fékellenállás erıs hıtermelése miatt csak nem éghetı felületre szerelhetı.

opcionális binárok mi

A kellı légáramlás biztosításához a fékellenállás alatt és felett 20 - 20 cm szabad helyet kell hagyni. Ha a helyiségben éghetı anyagok is vannak, a fékellenállás azoktól legalább 50 cm-es távolságban szerelhetı!

opcionális binárok mi

Ez a figyelmeztetés a kapcsolókészülékekkel ellátott, integrált fékellenállással rendelkezı frekvenciaváltó kivitelre is érvényes.

vélemények